Ιστορικές Αναδρομές

- Η Κερπινή το 1906 -

 

 

      Ο Δήμος Κερπινής σύμφωνα με την Καλαβρυτινή επετηρίδα 1906 του Γ. Παπανδρέου είχε 135 οικογένειες και  707 μόνιμους κατοίκους . Αγρότες και Γεωργοί η πλειοψηφία των κατοίκων αλλά δεν έλειπαν οι Λόγιοι , οι επιστήμονες οι γιατροί και οι δικηγόροι.

Είχε τηλεφωνείο, και ταχυδρομείο, δημοτικό σχολείο αρρένων αλλά και θηλέων ενώ οικοδομούνταν δημόσιο κτίριο είχε πολλούς ναούς και εξωκλήσια τα οποία είναι και παραμένουν σε καλή κατάσταση και σήμερα .

    Λόγιοι από την Κερπινή ήταν ο Πρωθυπουργός Αλεξ.Θρ.Α . Ζαΐμης ,οι αδελφοί αυτού Παν. Ζαΐμης ,βουλευτής και πρώην αξιωματικός και Ασημ. Ζαΐμης πρώην βουλευτής ,ο καθηγητής της Ιατρικής του Εθν. Πανεπιστημίου και πρώην βουλευτής Θεοδ. Ζαΐμης, ο αξιωματικός του ναυτικού Χαρ. Ζαΐμης , ο πρώην δήμαρχος  Γ. Λιάρος , ο δήμαρχος τότε Κ.Κολιόπουλος , ο φιλόλογος  Ν.Γιδόπουλος , οι Ιατροί  Ι. Λιάρης  και K.Κουτσουλόπουλος ,οι δικηγόροι Κ.Μεγακλής ,Σωτ.Κουτσουλόπουλος,Β.Λιάρης,Γ.Παπαζαφειρόπουλος,Δ.Κολιόπουλος,,Παν.Πατσιάδης,Κ.Παπαζαφειρόπουλος και Γ.βλάχος, οι Δικαστές Τιμολ.Αμπελάς (εφέτης και συγγραφέας) και Λουκάς Γιδόπουλος, ο Ζωγράφος γ.Χατζόπουλος

οι δημοδιδάσκαλοι  Δ.Κουτσουλόπουλος και Κ.Ν.Μεταξάς ,οι αξιωματικοί Ι.Σ.Χατζόπουλος,Ι.Π.Κωστάκης ,Ηρ.Γρίβας ,Π.Πανταζόπουλος,Γ.Θωμόπουλος Αγγ.Αλεξόπουλος και Αμπελάς  ο Ειρηνοδίκης Ιωαν.Λιάρης ,ο Γραμματέας εφετείου Ηρ.Βλάχος και ο τραπεζικός Αλεξ.Κολιόπουλος. 

    Ένα χωριό όπου έχει βγάλει 3 Πρωθυπουργούς (Θρασύβουλος Ζαΐμης, Αλέξανδρος Ζαΐμης και Ανδρέας Ζαΐμης),2 φορές πρόεδρο της Βουλής (Θρασύβουλος Ζαΐμης και Αλέξανδρος Ζαΐμης) και ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας των Αλέξανδρο Ζαΐμη.

    Αποτελούνταν εκτός από την ομώνυμη  Κερπινή ,από άλλα 12 χωριά  και 2 Μονές με 5345 κατοίκους

    Χωριά του τότε δήμου Κερπινής : Ρωγοί (κατ. 319),Δουμενά (κατ. 403) ,Βιλιβίνα (Κατ.460),Δίγελα (κατ.175),Κλαπατσούνα (κατ.574),Παντελεήμων (κατ.102),Βάτσα (κατ.320),Πετσάκοι (κατ.690),Λαπαναγοί (κατ.750),Κυρίτσοβα (κατ.142),Άνω Ζαχλωρού (Κατ. 241),Κάτω Ζαχλωρού  (κατ.328),Μονή Μ. Σπηλαίου (180 μοναχοί), Μονή  Μακελλαρίας (6 μοναχοί).

 

 

   Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι από το βιβλίο «ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ»

ΠΕΡΙ  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ από γεωγραφικής, τοπογραφικής, αρχαιολογικής και Ιστορικής απόψεως ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Φ. Γυμνασιάρχου το 1906.

-Ένα βιβλίο όπου διασώθηκε από Κερπινιώτες συμπατριώτες μας και συντήρησε και  παραχώρησε ο συμπατριώτης μας Τάκης Αποστολόπουλος από  Ρωγούς .

 

Δείτε αποσπάσματα με περισσότερα στοιχεία σε μορφή PDF . εδώ

 

 

Επιστροφή στην Αρχή
Top